Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים מגזע קטן
מחיר: ₪89
מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 1.5 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים בוגרים
  מחיר: ₪89
  מזון טבעי לכלבים בוגרים לשמירה על משקל תקין , ללא דגנים
 • משקל: 1.8 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לגורי כלבים
  מחיר: ₪89
  מזון טבעי לכלבים גורים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 1.5 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים מגזע קטן סלמון
  מחיר: ₪99
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 1.5 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים בוגרים דגים Ocean
  מחיר: ₪109
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 1.8 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים בוגרים שק שני ב-50%
  מחיר: ₪133.5
  (מחיר רגיל: ₪178)
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 3.6 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים מגזע גדול
  מחיר: ₪149
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 2.75 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לגורי כלבים מגזע גדול
  מחיר: ₪149
  מזון טבעי לכלבים גורים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 2.75 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים בוגרים
  מחיר: ₪339
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 10 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לגורי כלבים
  מחיר: ₪339
  מזון טבעי לכלבים גורים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 10 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים בוגרים
  מחיר: ₪339
  מזון טבעי לכלבים בוגרים לשמירה על משקל תקין , ללא דגנים
 • משקל: 10 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים מגזע גדול
  מחיר: ₪339
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 10 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לגורי כלבים מגזע גדול
  מחיר: ₪349
  מזון טבעי לכלבים גורים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 10 ק"ג
 • Wellness CORE - וולנס קור מזון לכלבים בוגרים דגים
  מחיר: ₪369
  מזון טבעי לכלבים בוגרים עשיר בויטמנים ומינרלים, ללא דגנים
 • משקל: 10 ק"ג